>>>
Lire le contenu de l'actualité
 
       
       
       
       
       
       
       
 
 
   
   
 
   
 
  Convention Internationale des Droits de l'enfant (20 Novembre 2012)
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
   
 
  Vers le vote de la loi sur l’adoption
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
   
  Recensement des enfants de rue
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
 
  Visite prochain du Bureau Permanent de la Haye en Hati
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
   
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
   
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
 
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
 
   
   
       
   
 
       
  Lire le contenu de l'actualité  
     
 
 
  Twitter Facebook youtube Facebook  
 
 

 

 

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
       
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Mwen se timoun se vre, men mwen gen dwa tou. Dwa a yon idantite, ledikasyon ak enstriksyon, respè, pwoteksyon ak afeksyon  pou mwen ka yon bon sitwayen demen ki ap itil peyi li

 

     
  Obtenez Votre Certificat Prénuptial L'IBESR  
 
 
 
Videos de l'IBESR
     
     
  Photos de L'IBESR  
     
 
     
     
  Archives (Videos et Photos)  
     
     
     
           


Ce Site est Administré par l'IBESR (Insttitut du Bien-Être Social et de recherches)

ibesr 2012 - all rights reserved