Acceuil  
     
 
 
               
Evenements  
  Types Evenements  
Activites
   
   
           
           
           
 
           
 
           
 
           
 
           
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
           
           
 
   
 
           
   
1
3
4
5
                       
   

 

 

Mwen se timoun se vre, men mwen gen dwa tou. Dwa a yon idantite, ledikasyon ak enstriksyon, respè, pwoteksyon ak afeksyon  pou mwen ka yon bon sitwayen demen ki ap itil peyi li

 

     
  Ouvrage de L'IBESR
 
 
 
   
     
 
 
     
     
 
     
     
     
           


Ce Site est Administré par l'IBESR (Insttitut du Bien-Etre Social et de recherches)

ibesr 2012 - all rights reserved